Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Andrzej, Honorat, Jan Nepomucen,
Jędrzej, Szymon, Trzebomysł, Ubald,
Wieńczysław, Wiktorian

Do końca roku zostało 230 dni.
Zodiak: Byk

Ramowy rozkład dnia MP 30

Godziny

Rodzaj aktywności i działalności dziecka

6.00 - 8.30

Gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłu dzieci  lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, praca wyrównawcza.

Czynności porządkowo – higieniczne.

8.30 - 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 -11.30

 

Zabawy i zajęcia edukacyjne.

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali.

Zabawy organizowane i swobodne.

Ćwiczenia kształtujące postawę ciała.

Obserwacje przyrodnicze.

Praca w szatni i łazience.

11.30-11.50

II śniadanie.

11.50-13.10

Przygotowanie do leżakowania, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej –grupa najmłodsza.

Dzieci starsze – czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne z całą grupą, w małym zespole lub indywidualnie.

Praca stymulująco - kompensacyjna

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności.

13.10-13.30

Czynności samoobsługowo - higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00

Obiad.

14.00-17.00

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia grafomotoryczne.

Utrwalanie wcześniej poznanych treści.

Praca indywidualna z dzieckiem.

Zabawy dowolne. Oglądanie książeczek itp.

 

Realizacja podstawy programowej w godz. 8.00 – 13.00

Sposoby realizacji  podstawy programowej

Dzieci młodsze

5 godzin

Czas realizacji

Sposób realizacji

Co najmniej 1 piąta czasu

Zabawy swobodne – przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Najwyżej 1 piąta czasu

Zajęcia dydaktyczne, realizowane w/g programu

 

Co najmniej 1 piąta czasu – a dzieci młodsze 1 czwarta czasu

Spędzanie czasu przez dzieci na placu przedszkolnym, w ogrodzie, w parku itp. - /zabawy sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje, prace gospodarcze .../

 

2 piąte czasu

Do zagospodarowania dla nauczyciela: czynności opiekuncze, samoobsługowe, organizacyjne ..../

 

Sposoby realizacji  podstawy programowej

Dzieci starsze

5 godzin

Czas realizacji

Sposób realizacji

Co najmniej 1 piąta czasu

Zabawy swobodne – przy niewielkim udziale nauczyciela

Najwyżej 1 piąta czasu

Zajęcia dydaktyczne, realizowane w/g programu

 

Co najmniej 1 piąta czasu

Spędzanie czasu przez dzieci na placu przedszkolnym, w ogrodzie, w parku itp. - /zabawy sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje, prace gospodarcze .../

2 piąte czasu

Do zagospodarowania dla nauczyciela: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne ..../