PROGRAMY GŁÓWNE:

  • „Entliczek, pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego”
    B. Bilewicz-Kuźnia, T. Parczewska

Nr ISBN: 978 – 83 – 7409 – 949 - 3

  • „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (cztero i pięciolatków)” E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

Nr ISBN: 978 – 83 – 7409 – 949 -3

  • Program wychowania i kształcenia sześciolatków” E. Gruszczyk – Kolczyńska,
    E. Zielińska

Nr ISBN: 978 - 83- 89272 – 97 – 3

  • Program nauczania dla dzieci sześcioletnich” zgod. z nr AZ – 0 -04/4 wydawnictwo Jedność Kielce.